Goede doel

Le Champion stimuleert het lopen voor het goede doel. Bij de Mar-athon Sneek is het daarom voor iedere deelnemer mogelijk zich in te zetten voor het goede doel. Je loopt dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander! Dat kan door bij je online inschrijving een vrijwillige donatie te doen aan ons goede doel Rode Kruis Fryslân. 

Hulp bieden aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor.  Met vrijwilligers en via lokale aanwezigheid leveren zij een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijden van nood niemand alleen staat.Het Kind & Ontbijt project
Ruim 4.000 Friese kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar groeien op in armoede en gaan vaak zonder ontbijt naar school. Daarom heeft Rode Kruis het Kind & Ontbijt project opgezet. Het ontbijt is belangrijk om de schooldag van een kind een goede start te geven. Voor kinderen uit armoede gezinnen is een ontbijt niet vanzelfsprekend. Dit heeft een negatief effect op de leerprestaties en de sociale- en lichamelijke ontwikkeling van deze kinderen. Ouders in armoede krijgen vaak wel hulp, maar dit bereikt niet altijd de kinderen.

Véronique Huismans, Districtsmanager van het Rode Kruis Fryslân: “Armoede in Nederland; het bestaat en niemand kan er meer omheen! Bijna dagelijks komt het voorbij in de media. Vooral kinderen zijn de dupe van deze armoede. Wij voelen de noodzaak om deze kinderen te helpen want op een lege maag kun je niet leren. Ook op latere leeftijd gaat dit ten koste van een gezonde en kansrijke ontwikkeling.”

Het Rode Kruis staat voor gelijke kansen in de samenleving en wil deze kinderen een positieve en gezonde impuls geven met het project ´Kind & Ontbijt´. Binnen dit project wordt noodhulp verleend in de vorm van het wekelijks uitdelen van ontbijttassen met 7 gezonde ontbijtjes aan kinderen in voedselnood. Als aanvulling hierop worden deze kinderen en hun ouders via school en de hulpverlening betrokken bij het belang van gezonde voeding en die van de ontbijtbeleving in het bijzonder. Ook wordt er gekeken welk soort hulp nodig is om de gezinnen verder te helpen zodat zij, ook zonder onze steun, zelf verder kunnen. Zo hoopt het Rode Kruis de ontbijtgewoontes te verbeteren en de kansen op een gezonde en goede toekomst te vergroten, immers: ’een goed begin is het halve werk!‘
Help jij mee?
Een ontbijttas voor een hele week kost € 7 per kind. Mar-athon Sneek geeft alle deelnemers de mogelijkheid om bij inschrijving een vrijwillige donatie te doen aan het Rode Kruis. Loop jij ook voor een ander? Met jouw donatie steun je kinderen in hun ontwikkeling en stimuleer je hun kansen op een betere toekomst. Zo draag je bij met elke stap die je zet!