Goede doel

Le Champion stimuleert het lopen voor het goede doel. Bij de Mar-athon Sneek is het daarom voor iedere deelnemer mogelijk zich in te zetten voor het goede doel. Je loopt dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander! Dat kan door bij je online inschrijving een vrijwillige donatie te doen aan ons goede doel Rode Kruis Fryslân.

Marathon Sneek steunt dit jaar het project ´Kind & Ontbijt´ van het Rode Kruis Fryslân. In Friesland gaan ruim 4.000 kinderen uit armoedegezinnen zonder ontbijt naar school. Het ontbijt is belangrijk om de schooldag van een kind een goede start te geven. Voor kinderen uit armoede gezinnen is een ontbijt niet vanzelfsprekend. Dit heeft een negatief effect op de leerprestaties en de sociale- en lichamelijke ontwikkeling van deze kinderen. Ouders in armoede krijgen vaak wel hulp, maar dit bereikt niet altijd de kinderen. Kinderen uit armoedegezinnen lopen meer risico op leer- en gezondheidsproblemen en sociale uitsluiting, daarnaast vergroot het de kans om als volwassene ook in een armoedesituatie te raken. Het Rode Kruis staat voor gelijke kansen in de samenleving en wil deze kinderen een positieve en gezonde impuls geven met het project ´Kind & Ontbijt´. Binnen dit project wordt noodhulp verleend in de vorm van het wekelijks uitdelen van ontbijttassen met 7 gezonde ontbijtjes aan kinderen in voedselnood. Als aanvulling hierop worden deze kinderen en hun ouders via school en de hulpverlening betrokken bij het belang van gezonde voeding en die van de ontbijtbeleving in het bijzonder. Ook wordt er gekeken welk soort hulp nodig is om de gezinnen verder te helpen zodat zij, ook zonder onze steun, zelf verder kunnen. Zo hoopt het Rode Kruis de ontbijtgewoontes te verbeteren en de kansen op een gezonde en goede toekomst te vergroten, immers: ’een goed begin is het halve werk!‘ Een ontbijttas voor een hele week kost 7 euro per kind.  
Marathon Sneek geeft alle deelnemers de mogelijkheid om bij inschrijving een vrijwillige donatie te doen aan het Rode Kruis. Loop jij ook voor een ander? Met jouw donatie steun je kinderen in hun ontwikkeling en stimuleer je hun kansen op een betere toekomst. Zo draag je bij met elke stap die je zet!